Wat is de wettelijke termijn voor een factuur?

Wat is de wettelijke termijn voor een factuur? In het bedrijfsleven is het versturen en ontvangen van facturen een alledaagse praktijk. Of je nu een leverancier bent die goederen of diensten levert, of een ondernemer die betalingen moet verwerken, het is van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de wettelijke termijnen die van toepassing zijn op facturen. In deze blog gaan we dieper in op de vraag: Wat is de wettelijke termijn voor een factuur?

Wat is de wettelijke termijn voor een factuur

Wat zegt de wet?

In veel landen zijn er wettelijke voorschriften die bepalen hoe snel een factuur moet worden uitgegeven en betaald. Deze regels zijn ontworpen om een eerlijke en transparante zakelijke praktijk te waarborgen, terwijl ze ook de rechten van zowel verkopers als kopers beschermen.

Je kunt met je klant zelf een termijn afspreken van bijvoorbeeld 14 dagen. Dit staat altijd vermeld op het factuur. Mocht dit niet het geval zijn is het ook mogelijk om terug te vallen op wat er vermeld staat in de algemene voorwaarde.

Mocht er nergens vermeld staan wat het termijn is, kun je altijd terugvallen op wat er in het Nederlands wetboek over geschreven staat in Artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek reguleert de betalingstermijnen voor zakelijke overeenkomsten (B2B). Het bepaalt dat, tenzij anders overeengekomen, de wettelijke betalingstermijn 30 dagen bedraagt, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de factuur.

Als er twijfel bestaat over de exacte ontvangstdatum, wordt de datum van levering van de prestatie als uitgangspunt genomen. In gevallen waarin een beoordelingsperiode is overeengekomen, eindigt de betalingstermijn 30 dagen na afloop van deze evaluatieperiode.

Uitgifte van facturen

De termijn voor het uitgeven van een factuur kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied en het type transactie. In sommige landen moet een factuur bijvoorbeeld binnen een bepaald aantal dagen na het leveren van goederen of het voltooien van een dienst worden verstrekt. Het niet naleven van deze termijnen kan leiden tot boetes en juridische complicaties.

Betalingstermijnen

Evenzo zijn er wettelijke regels met betrekking tot de tijd die een koper heeft om een factuur te betalen. Deze betalingstermijnen kunnen verschillen, maar ze hebben over het algemeen tot doel ervoor te zorgen dat leveranciers op tijd worden betaald voor hun producten of diensten. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze termijnen om financiële sancties te voorkomen.

Internationale verschillen

Bij het opereren op internationaal niveau is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende wetten en regels die van kracht zijn in verschillende landen. De wettelijke termijnen voor facturen kunnen sterk variëren, en het niet respecteren van deze termijnen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de zakelijke relaties en het financiële welzijn van een onderneming.

Tips voor naleving

Om te zorgen voor naleving van de wettelijke termijnen voor facturen, is het raadzaam om een effectief facturatie- en betalingsbeheersysteem te implementeren. Dit omvat het regelmatig controleren van de geldende wet- en regelgeving, het vaststellen van duidelijke interne processen en het communiceren van betalingstermijnen aan zowel klanten als leveranciers.

Conclusie, Wat is de wettelijke termijn voor een factuur?

Inzicht in de wettelijke termijnen voor facturen is essentieel voor een soepel verloop van zakelijke transacties en het vermijden van mogelijke juridische geschillen. Het loont om op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving op dit gebied en proactief te handelen om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan de geldende normen. Het naleven van deze termijnen draagt niet alleen bij aan een gezonde zakelijke omgeving, maar versterkt ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van jouw onderneming.